Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Lễ hội đền Lảnh Giang

Thời gian: 18-25/6 âm lịch và 25/8 âm lịch
Địa điểm: Thôn Yên Lạc, xã Mộc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Đối tượng suy tôn: 3 vị tướng thủy thần thời Hùng vương thứ 18 (Hùng Duệ Vương); công chúa Tiên Dung cùng chồng là Chủ Đồng Tử.
Đặc điểm: Tế lễ, rước thánh; Diễn xướng dân gian hầu Thánh (hát chầu Văn) tái hiện huyền tích vị Thánh đền Lảnh Giang; múa rồng, múa lân, võ vật, đấu cờ người...

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM