Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội đền Trúc (hội Quyển Sơn)

Thời gian: 6/2 âm lịch.
Địa điểm: Thôn Quyển Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
Đối tượng suy tôn: Lý Thường Kiệt.
Đặc điểm:Hát dậm (vừa hát vừa dậm chân theo lối người chèo thuyền trên sông), múa bơi trải.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM